Editorial design and layout of a book

Historical study by Jordi Reynés López

Awarded with the IV Lluís Esteva's research grant


Diseño editorial.
Libro. Guerra a Sant Feliu de Guíxols i a la Vall d'Aro de l'època moderna. Interior1
Libro. Guerra a Sant Feliu de Guíxols i a la Vall d'Aro de l'època moderna. Interior2