Retrats de músics de jazz


Retrat Gerald Albright
Retrat Llibert Fortuny
Retrat Jerry Solokov
Retrat Rabin Abou-Khalil